BATILI BUDİST BİRLİĞİ DOSTLARI (BBBD) HAKKINDA KISA BİLGİ


BBBD, 1967’de Sangharakshita tarafından İngiltere’de kuruldu. Şimdi 84 yaşında olan Sangharakshita, Hıristiyan değil Budist olduğunu 16 yaşındayken fark etmişti. Sangharakshita, zamanının çoğunu Budist bir keşiş olarak geçirdiği doğuda (genelde Hindistan’da) 1944 – 1964 yılları arasında yaşadı ve temel Budist gelenekleri olan Theravada, Mahayana ve Vajrayana ile derin bir bağlantı içerisinde oldu. Zamanını içgörüsünü derinleştirmeye, kitaplar, makaleler ve şiirler yazmaya, konuşmalar yapmaya ve insanlarla arkadaşlık etmeye ayırdı. Sangharakshita’nın kurduğu Budist hareketi, ilhamını sadece şu veya bu ekolden değil, tüm Budist geleneğinden almıştır ve gelişim çabalarımızı destekleyip teşvik etmek için spiritüel dostluğun önemini vurgulamaktadır. Sangharakshita, Buda’nın öğretilerini modern dünyada yaşayan bizler için ulaşılabilir ve uygulanabilir kılmaya çalışmıştır. BBBD’nin merkezinde Batılı Budist Birliği (BBB) yer alır. BBB, Budist ilke ve değerlerinin gündelik yaşam ilişkilerine nasıl uygulanacağını öğrenmek için kesin bir spiritüel bağlılık geliştirmiş kişilerden oluşur. Günümüzde BBBD, aralarında Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, Hindistan, Yeni Zelanda ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin de bulunduğu yirmiden fazla ülkede Budist merkezlerine sahip olan uluslararası bir Budist hareketidir.

Sangharakshita’dan Alıntı Sözler:

“Psikolojik açıdan bakarsak, farkındalık bildiğimiz en güçlü transformasyon aracı. Eğer suya ısı uygularsak su buhara dönüşür. Aynı şekilde, herhangi bir psikolojik duruma farkındalık getirdiğimizde, durum berraklaşarak daha açık hale gelir.”

“Spiritüel yaşamın en önemli yönlerinden birisi, kişinin kendi eylemlerinin sonuçlarının farkında olmasının gerekliliğidir.”

“Gerçekleşmesi sizin elinizde olmayan bir şey için asla söz vermeyin. Bu demektir ki gerçekleşmesi için başka insanlara dayanmak zorunda kalacağınız bir şey için asla söz vermeyin.”

“Budala biri, bilge bir adamın bir yılda uygulayabileceğinden fazlasını bir günde tavsiye olarak verebilir.”

“Varoluşunuzu yararlı olarak haklı göstermek zorunda değilsiniz. Siz kendiniz varoluşunuzun gerekçesisiniz. Milyonlarca yıllık evrimin sonucunda sadece bir yazı makinesinin başında oturmak veya hesap tutmak için gelmediniz varlık alemine. Tüm bu sürecin gerekçesi sizsiniz. Siz kendi içinizde bir amaçsınız. Burada ne için bulunduğunuz konusunda aslında tüm söylenebilecek olan, insan yaşamının daha yüksek bir biçimine doğru gelişmek için bulunduğunuzdur. Öyleyse hiçbir şey yapmadan oturmaktan utanmayın. Ondan onur duyun. İşleri içsel bir doyum ve başarıdan kaynaklanan kendiliğindenlikle yapın. Yararlı olmak kadar dekoratif olmak da bir erdemdir.”

“Yeniliklere açık olmak, öğrenci için ve aslında herhangi bir şey öğrenmek isteyen herkes için ilk önkoşuldur. Bunun dışında her şey olabiliriz: Ahlaksız olabiliriz, aptal olabiliriz, kusurlarla dolu olabiliriz, kötü alışkanlıklarımıza dönüş yapabiliriz... Bir bakıma sorun değildir bu. Fakat spiritüel olarak yeniliklere açık olmalıyız; öğrenmeye istekli ve hazır olmak zorundayız. Bilmediğimiz gerçeğini bildiğimiz zaman her şey mümkündür.”